Vertikal Fleroperationsmaskin Quaser MV 204V 2019

Styrsystem Siemens 828D
Bord 1400X700 mm
X/Y/X/=1270/700/610 mm
Glasskalor X/Y/X
Spindelvarvtal 12000 rpm
Spindeleffekt 28,5 kw
Spindelkona Din SK40
Verktygsmagasin 48 platser
Spåntransportör
Invändig kylning 20 bar
Kylvätsketank
Förberedd 4:axel
Mätprobe OMP40-2