Teach-in-svarv Takang TNC 660A 2008

Styrsystem Fagor 8055 TC LCD 11″

Max swing över bädd 660 mm

Max swing över bädd 370 mm

Max svarvlängd 2000 mm

Spindelborrning 104 mm

Spindelnos DI-11

Varvtalsområde 25-1200 rpm

Spindeleffekt 20 HP

Fyrkantrevolver

3-backschuck 400 mm

Spåntransportör

RBS 232